vrijdag 15 januari 2021

Wat leerden we de afgelopen weken

 Dit leerden we in het vierde en vijfde thema van de taalkanjers: 'Bib, bib Hoera! en' knuffelbeest'

             
Taalbeschouwing:
 • nieuw ontdekte woorden binnen het thema boeken gebruiken;
 • verkleinwoorden herkennen;
 • verkleinwoorden vormen door het achtervoegsel -je, -pje of -tje aan het grondwoord toe te voegen;
 • nadenken over de structuur van woorden en hoe ze geanalyseerd kunnen worden;
 • met twee woorden die ook elk apart bestaan een nieuw woord vormen.
 •  ‘hij’ of ‘zij’ gebruiken om te verwijzen naar een ander woord;
 •  de zender, de boodschap en de lezer juist benoemen;
 • meervouden op -s en -en herkennen en vormen
Begrijpend lezen:
 • voorspellingen doen op basis van een boekcover en achterflap;
 • een onderscheid maken tussen fantasie- en weetboeken;
 • voorspellingen doen bij een fictief verhaal;
 • terugblikken op een fictief verhaal met behulp van de W-vragen.
 •  brieven lezen en de bedoeling van de schrijver onderzoeken;
 •  weten wat er bij een brief past;
 •  gedichten visualiseren;
 • een gedicht verbinden met de passende kenmerken.


Technisch lezen

 • woorden met verschillende medeklinkers vooraan (spr, str, sch, schr) en verschillende medeklinkers achteraan (rst) lezen.

 • verschillende teksttypes onderscheiden

 • woorden lezen en onderscheiden met het voorvoegsel ge-, be-, ver-.

 • een tekst vlot voorlezen door deze op verschillende manieren in te oefenen;

 • aangeven welke voldoening we ervaren bij verschillende teksttypes;

Luisteren

• voorspellingen doen voor je een tekst beluistert;

• tijdens het luisteren antwoorden zoeken op de W-vragen en de H-vraag;

• aan de hand van mondelinge instructies de weg op een kaart volgen.

      beluisterde instructies omzetten in handelingen;

      een luistertaak visualiseren aan de hand van prenten.Spreken

• je voorkeur duidelijk vertellen aan leeftijdsgenoten en aan de leerkracht door promotie te maken voor je favoriete boek.

      ons inleven in duidelijke situaties uit onze leefwereld.

      in kleine groep spreken over (eigen) gevoelens zoals blijheid, angst, verdriet … en daarbij de bijdrage van anderen respecteren.

 Schrijven

•  op een creatieve manier informatie geven over jezelf als boekenpersonage.

      bij het schrijven van een boodschap rekening houden met de ontvanger en het doel van de boodschap.

Spelling

         weetwoorden schrijven met ei/ij en au/ou;
         verkleinwoorden schrijven door -je, -tje of -pje toe te voegen;
         samengestelde woorden schrijven.

         woorden schrijven met meer medeklinkers achteraan;

         meervouden schrijven door -en of -s toe te voegen;

         woorden schrijven waarbij je aan het eind een t of een p hoort.Dit leerden we tot nu toe voor wiskunde : katapult target 3 en 4

 • getallen plaatsen en situeren op het 100-veld
 • optellen en aftrekken tot 100 zonder brug
 • inoefening van de maaltafels 2,5,10 en de deeltafels
 • de centimeter en de centiliter, 100 gram
 • de helft en het dubbel van getallen tot 100
 • maaltafel van 4
 • toepassingen met geld.
 • blokkenbouwsels en hun grondplan.
 • de verschillende aanzichten van een blokkenbouwsel
 • de maal- en deeltafel van 8
 • bewerkingen met brug tot 100
 • de klok: herhaling half uur en uur
 • tijdstippen in de namiddag + 12 uur benoemen.
 • de maandkalender en de maanden van het jaar
 • de temperatuur aflezen en aanduiden op een thermometer
Dit leerden we bij de schrift-lessen:
 • De hoofdletter Z, N, M, H, E, S
 • herhaling I,J,K,F

 Zin om creatief aan de slag te gaan?

De talenttorens bieden weer gratis creatieve opdrachten aan. 

Er zijn opdrachten rond knutselen maar ook rond techniek en wetenschap.

Kijk gauw bij het tabblad 'knutselen enz... ' . 


zondag 3 januari 2021

 Terug naar school morgen!Wat kijk ik ernaar uit om jullie allen terug te zien! Vergeet niet al je boeken terug mee te brengen;)


Hierbij nog even de richtlijnen van de overheid.

Wat te doen als je op reis bent geweest en je uit een rode zone komt ( bijna alle landen zijn rode zone!)

Vul het Public Health Passenger Locator Form (PLF) in binnen de 48 uur voor je aankomst in België. Bezorg het bevestigingsbericht aan de school. Je kind is nu wettig afwezig.

·        Laat jezelf en je kind testen op dag 1 na de terugkomst uit het buitenland.

·        Ga met je kind in quarantaine. Quarantaine is verplicht Meer informatie: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/30/coronaregels-voor-reizigers-aangescherpt-verplichte-quarantaine/ 

·        Laat jezelf en je kind testen op dag 7 dagen na aankomst uit het buitenland. De code om je te laten testen krijg je op basis van het invullen van het fomulier.

·        Is de 2de test negatief? Dan mag je kind naar school. 

·        Is de test positief? Dan blijft je kind minstens 7 dagen thuis en gaat het wanneer het ziek wordt pas terug naar school wanneer het drie dagen koortsvrij is en de symptomen zijn verdwenen. Volg de richtlijnen van je huisarts.

·        Is jouw test positief en die van je kind negatief: je kind blijft thuis. Kinderen uit het kleuteronderwijs mogen, als ze asymptomatisch zijn, ten vroegste 10 dagen na het laatste risicovolle contact met het besmette gezinslid terugkeren naar school OF 10 dagen nadat het besmette gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten (Als het kind verder nauw contact had met het gezinslid zolang dat besmettelijk was).

·        Vanaf de lagere school, bedraagt de duur van de quarantaine 7 dagen. Als je kinderen symptomen vertonen, moeten zij ook getest worden.

·        Verwittig de directeur van de school en vraag aan de school hoe je kind les kan blijven volgen als het in quarantaine is

vrijdag 18 december 2020

 De kinderen krijgen vandaag een bundel mee om te oefenen in de vakantie.  Dit is geen verplichting maar een vrijblijvend initiatief.  Een aantal ouders waren hier vragende partij voor.

Het is zeker niet de bedoeling dat alles gemaakt wordt uit deze remediëringsmap.  We werken hier ook in de klas aan verder.  Wie hier in de vakantie iets van wil maken mag dit dus zeker doen.

Vergeet vooral niet dat het ook vakantie is voor de kinderen en dit een tijd mag zijn van spelen, even lekker niets doen en vooral genieten van gezelligheid binnen het gezin.

Ik wens jullie fijne feestdagen!zondag 13 december 2020

 Er staan een aantal taken klaar op scoodle play.  Ik merk dat nog niet iedereen de weg naar scoodle play gevonden heeft.

De inloggegevens vind je in je schoolagenda.

  

dinsdag 1 december 2020

oudercontact december

 Beste ouders, 

Ik stuurde u een mailtje om in te tekenen voor het oudercontact.  Kunnen jullie dit zo spoedig mogelijk doen aub? 

Alvast bedankt!zondag 29 november 2020

 


Er staan nieuwe oefeningen klaar om te maken.  Deze taakjes kan je maken tot 19 december.

vrijdag 20 november 2020

oefenen maaltafels

Alle kinderen kregen hun maaltafeldoosjes mee naar huis.  Graag elke dag in de boekentas terug mee naar school zodat we er op school ook mee kunnen oefenen.

De kaartjes hebben op de voorkant een maaloefening staan en op de achterkant de uitkomst.  Zo kunnen ze zelfstandig met deze kaartjes aan de slag.

Hoe ga je te werk:

1) je neemt een kaartje uit de doos
2) je leest de oefening luid op of iemand leest de oefening voor.
3) je lost de oefening op ( je kan op je vingers met sprongen tellen, of je maakt een tekening of  je weet meteen de uitkomst.)
4) Je zegt de oefening met uitkomst luidop.
5) Je kijkt op de achterkant of je antwoord juist is.
6) Je maakt met de geoefende kaartjes twee stapels:  1stapel met de kaartjes die je juist had en een stapeltje met de kaartjes die je fout had.
7) De foute kaartjes maak je opnieuw of zeg je nog eens hardop de oefening en de juiste uitkomst op.
8) Klaar met oefenen?  Alle kaartjes terug in de doos en in de boekentas!

Veel succes met het oefenen!

woensdag 18 november 2020

scoodle play

Er staan nieuwe taakjes klaar voor spelling en lezen in scoodle play! Deze oefeningen zijn gelinkt aan de handleiding die we op school gebruiken. ik selecteerde voor elke leerling gepersonaliseerde oefeningen op zijn / haar eigen niveau. 

 Open je kast en oefenen maar!  
Zo kan je kracht verdienen voor je avatar en hem een toffe 'look' geven. 
Ik zie er al heel toffe avatars tussen maar er zijn er ook een paar die dringend eten moeten krijgen.  
De inloggegevens vind je in de agenda.zondag 15 november 2020


 De pagina extra hulpmiddelen en inoefening werd aangevuld met tafeloefeningen.  Neem zeker een kijkje en zo kan je ook de liedjes die we in de klas zingen om de tafels te leren hier terugvinden.

Ook voor de verschillende soorten bewerkingen met staafjes en blokjes kan je hier uitlegfilmpjes terugvinden.

zaterdag 31 oktober 2020

Wat leerden we de afgelopen weken:

 Dit leerden we in het derde thema van de taalkanjers: Een heksenkring

             
Taalbeschouwing:

leestekens op een correcte manier gebruiken aan het einde van de zin: . , ?, ! .

zelfstandige naamwoorden herkennen

  nadenken over zelfstandige naamwoorden en ze benoemen als persoon, dier, ding of plant;

   het tegengestelde woord van gekende eenvoudige woorden geven;

   meervouden herkennen;

   meervouden op -en vormen.


Begrijpend lezen:

    voorspellingen doen bij een recept;

    een recept visualiseren;

    voorspellingen doen bij een verhaal;

    terugblikken op een verhaal met behulp van de W-vragen;

    een tekst in eigen woorden samenvatten.


Technisch lezen

 • woorden met -ng en -nk lezen en onderscheiden.

Luisteren

•  voorkennis activeren door de inhoud van een luistertekst te voorspellen a.d.h.v. de titel.

Spreken

•  je door een verhaal laten inspireren om je eigen fantasie in te zetten om een nieuw verhaal te vertellen;

   een beschrijving van een fictief personage geven.

 Schrijven

•  woorden en zinnen schrijven door gebruik te maken van je fantasie;

   een beschrijving van een fictief personage uitschrijven.

Spelling

 • schrijven van woorden eindigend op '-ng' en '-nk'
  • geheugensteuntje: N en K zaten op een bankje te kussen en de G kwam er niet tussen.
 • schrijven van weetwoorden met een korte ei
  • het ei-verhaal helpt ons hier op weg.
 • woorden schrijven waarbij een andere klank gevolgd wordt door een doffe e


Dit leerden we tot nu toe voor wiskunde : katapult target 2
 • maaltafel van 2 en 10
 • deeltafel van 2 en 10
  • we maakten hiervoor een tafelboekje om thuis mee te oefenen.
 • betalen en weergeven met geld tot 20 euro
 • we herhaalden de standaardmaateenheden: liter, kilogram, meter
Dit leerden we bij de schrift-lessen:
 • De hoofdletter T
 • herhaling I,F,J
 • kleine letters en hun verbindingen

maandag 19 oktober 2020

maaltafeldoosje meebrengen aub.

 

Jippie!!! Het is zover.  Het moment waar vele kinderen van het tweede leerjaar naar uitkijken. 

We hebben onze eerste maaltafel geleerd.

De kindjes uit mijn groepje kregen vandaag hun maaltafelboekje mee naar huis om thuis mee te oefenen.  Houden jullie dit wel bij in de map in de boekentas zodat we dit kunnen aanvullen telkens we een nieuwe maaltafel leren.

Graag een doosje dat goed afsluit mee naar school brengen om de maaltafelkaartjes in te steken.  

woensdag 7 oktober 2020

Dit leerden we in het tweede thema van de taalkanjers: Een bijzondere noot.
             
Taalbeschouwing:

in een zin aanduiden over wie of wat de zin gaat;

een opsomming schrijven met een dubbele punt en komma’s.

Begrijpend lezen:

de betekenis van pictogrammen voorspellen;

instructies visualiseren;

voorspellingen maken bij een nieuwsbericht.

Technisch lezen

  woorden lezen en onderscheiden met ‘aai, ooi, oei, eeuw, ieuw’.

Luisteren

 een nieuwsbericht voorspellen;

 de boodschap van een verhaal zoeken;

  belangrijke informatie op affiches zoeken.

Spreken

  zich vlot en verstaanbaar uitdrukken;

  spreekdurf tonen.

 Schrijven

  een kattenbelletje schrijven.

Spelling

 • schrijven van woorden met 'aai, ooi, oei, eeuw, ieuw'.
 • plaatsen en schrijven van de leestekens: ? , ! . :
 • schrijven van woorden met een dubbel kopje ( twee medeklinkers vooraan)zondag 4 oktober 2020

De tijd vliegt voorbij. September zit er weeral op.

 Hallo allemaal,

De eerste maand in het tweede leerjaar zit er weeral op.  Tijd om de nieuwe kindjes van mijn groepje kennis te laten maken met mijn blog.

Ook jullie als ouders zijn steeds welkom op deze blog om extra materiaal te vinden ter ondersteuning van jullie kinderen.

De eerste taken staan klaar op kweetet en op scoodle.  Nemen jullie alvast een kijkje? 

Juf Leen


dinsdag 12 mei 2020

tot morgen!


Morgen starten we weer.  Ik kijk ernaar uit om jullie weer te zien!

 

vrijdag 8 mei 2020

Hallo allemaal,

Ik plaatste bij 'extra hulpmiddeltjes rekenen', onderaan de link naar de maal- en deeltafel-'toetsjes' die we vandaag in de onlinesessie maakten.
Probeer eerlijk te zijn en de uitkomsten niet op te zoeken.  Tellen met sprongetjes op je vingers mag natuurlijk wel!
Dit is enkel ter inoefening!
De maal en deel-tafels hebben we de rest van ons leven nodig!  Dus zeer belangrijk dat dit toch regelmatig ingeoefend wordt.

Maal- en deeltafels oefenen - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCement

maandag 30 maart 2020

Bij de taakjes kan je nu kaartjes vinden die je helpen om de juiste soort oefening te vinden en op de juiste manier op te lossen.  Schrijven jullie zeker alle tussenstappen bij de rekenoefeningen op!  Dit zorgt ervoor dat je minder fouten maakt.

dinsdag 24 maart 2020

leestaakjes

Houden jullie ook de leesgroep in het oog?  Elke dag komt er een nieuw verhaaltje online met bijhorende vraagjes.

Afbeeldingsresultaat voor lezen